116-az-beyn-bordan-lake-charbi-bar-farsh

از بین بردن لکه های چربی روی فرش

جهت از بین بردن لکه های چربی ایجاد شده بر روی فرش می توانید مقدار زیادی جوش شیرین بر روی لکه بریزید و با یک برس به خوبی مالش دهید تا به داخل پرزهای فرش رود و سپس اجازه دهید تا یک شب به همین صورت باقی بماند و سپس روز بعد با جاروبرقی آن را جارو نمایید. جوش شیرین قادر است تا حدودی چربی را جذب نماید.
در صورتیکه به نتیجه مطلوب نرسیدید و یا به علت روشن بودن رنگ فرش حتی با وجود کمرنگ شدن لکه، هنوز چربی و زردی لکه دیده می شود، می توانید از شامپوهای فرش استفاده نمایید.