130-rofooye-dar-raftegi

رفوی دررفتگی

در صورتیکه بافت پارچه دچار دررفتگی شده است، رفو را باید از پشت پارچه انجام دهید. جهت بهتر انجام شدن کار می توانید از کارگاه یا وسیله ای مشابه جهت ثابت کردن قسمت دررفته پارچه استفاده نمایید تا آن قسمت در کارگاه کاملاً کشیده شده و بتوانید تار و پودها را بهتر مشاهده نمایید و در نتیجه رفوی تمیزتری انجام دهید.

جهت شروع کار، نخ های پاره شده را از یک سمت دررفتگی بیرون بیاورید و به سمت خارج از در رفتگی تا بزنید.

برای اینکه بعد از رفو قسمت پارگی کمتر مشهود باشد بهتر است از نخ های همان پارچه استفاده نمایید. جهت انجام کار از فاصله یکی دو سانتی متر قبل از پارگی شروع به دوخت نموده و تا یکی دو سانتی متر بعد از قسمت پارگی مطابق با تارهای دررفته دوخت نمایید.

بهتر است فاصله تارهایی که می دوزید بهم نزدیک باشد تا پارچه محکم شده و مجدداً دچار پارگی نشود.

نتیجه پشت کار پس از انجام به صورت شکل زیر خواهد بود. البته جهت نمایش بهتر در این عکس از نخی با رنگ تیره استفاده شده است تا کار بهتر قابل مشاهده باشد.