129-raveshe-tamiz-kardan-safe-otoo

روش تمیز کردن صفحه اتو و محفظه نگهدارنده آب در اتوهای بخار

بهترین نوع آب جهت استفاده در اتوهای بخار، آب مقطر است در صورتیکه آب مقطر در دسترس نباشد می توانید از آب جوشیده نیز استفاده نمایید.
 جهت از بین بردن گچ و رسوبات داخل مخزن اتو، یک قاشق سرکه سفید را در یک لیتر آب حل کنید و محلول بدست آمده را در مخزن اتو بریزید و سپس اتو را روشن کنید و اجازه دهید که تمام بخار اتو از حفره های صفحه اتو خارج شود، بدین ترتیب تمام رسوبات خارج خواهد شد.
 جهت تمیز کردن صفحه اتو نیز می توانید از لیمو و یا سرکه استفاده نمایید. کف اتو را به این مواد آغشته کرده و سپس لکه ها را با یک پارچه تمیز پاک نمایید.