34-moarefi-anvae-halal-ha

معرفی انواع حلال های قابل استفاده جهت مصارف خانگی

معرفی انواع حلال های قابل استفاده جهت مصارف خانگی
حلال های متفاوتی در بازار موجود می باشد که می توان از آن ها برای مصارف خانگی استفاده نمود. در ادامه تعدادی از این حلال ها معرفی می شود:
- جهت رنگ بری می توان از سفید کننده، پرمنگنات، آب اکسیژنه و اتر استفاده نمود که لکه را بی رنگ می کنند.
- موادی مانند پودر تالک، گچ و خاکستر، خاصیت جذب کننده دارند و می توانند چربی را جذب نمایند که می توان از آن ها بعد از لکه گیری استفاده نمود.
- موادی مانند پودر لباسشویی، صابون، الکل، آمونیاک و بنزین نیز می توانند چربی را از بین ببرند و خاصیت حل کردن لکه های چربی را دارند.
در انتها توصیه می شود جهت پاک کردن لکه های گوناگون، از هر حلالی که می خواهید استفاده نمایید در ابتدا آن ماده را در گوشه ای از پارچه امتحان نمایید و پس از اینکه از عدم آسیب به پارچه اطمینان حاصل نمودید از آن ماده جهت لکه بری استفاده نمایید.