48-narm-shodan-patoo-pas-az-shostoshoo

نرم شدن پتو پس از شستشو

پتوها و به خصوص پتوهای کلفت معمولاً پس از شستشو بسیار زبر و خشن می شوند، بنابراین همواره توصیه می شود که از نرم کننده های حوله و لباس پس از شستشوی پتو استفاده نمایید اما در صورتیکه به نرم کننده دسترسی نداشتید می توانید از سرکه سفید استفاده نمایید.
ریختن دو فنجان سرکه سفید به محلول آب و پودر و یا آب و مایع لباسشویی که قصد شستشوی پتو با آن را دارید می تواند بسیار مفید واقع شود. البته به خاطر داشته باشید در صورتیکه قصد استفاده از سفید کننده و یا مواد شوینده ای که بخار از آن ها متصاد می شود دارید، در آن صورت سرکه را به آب نیفزایید زیرا منجر به متصاد شدن گاز خطرناکی می شود.