Untitled-2

نکاتی ساده در راستای افزایش طول عمر اتو

نکاتی ساده در راستای افزایش طول عمر اتو
جهت افزایش طول عمر اتو، می توانیم کارهای بسیار ساده ای انجام دهیم که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد:
- در صورتیکه سیم اتو فرسوده شده و یا روکش آن خراب شده است، حتماً آن را تعویض نمایید و بهتر است از سیم با روکش بافته شده از نخ استفاده نمایید.
- قبل از خنک شدن کامل اتو، به هیچ وجه سیم آن را جمع ننمایید؛ اجازه دهید اتو کاملاً سرد شود و سپس این کار را انجام دهید.
- هنگام پر کردن مخزن آب اتو، مراقب باشید که هرگز بر روی اتو آب ریخته نشود.
- محفظه آب اتوی بخار را فقط تا حد مجاز پر کنید و بیشتر از حد مجاز، در آن آب نریزید.
- مراقب باشید که از وارد آمدن ضربه به اتو (مثل زمین خوردن) جداً خودداری شود.
- بعد از اتمام اتوکشی، حتماً مخزن آب اتو را خالی کنید زیرا باقی ماندن آب در مخزن، منجر به ایجاد رسوب خواهد شد.