134-nokati-karbordi-pish-az-lake-bari

نکاتی کاربردی پیش از لکه گیری

شناسایی نوع لکه پیش از لکه گیری از اهمیت زیادی برخوردار است و کمک می کند که لکه گیری بهتری انجام شود.

لکه ها به سه دسته تقسیم می شوند: رسوب کننده، جذب کننده و چسبنده.

لکه های رسوب کننده: از مواد غلیظی حاصل می شود که در بافت پارچه نفوذ نمی کنند مانند سس ها، رنگ روغن، و …

لکه های چسبنده: از مواد چسبنده مانند گِل، گریس و یا غذاهای چسبنده حاصل می شود.

لکه های جذب کننده: از موادی حاصل می شود که در بافت پارچه نفوذ می کنند مانند بسیاری از نوشیدنی ها، آب میوه ها، جوهرهای رنگی و …

در ابتدا باید تشخیص دهید که لکه ایجاد شده بر روی لباس از چه نوعی است، در این صورت بسیار راحت تر می توانید به پاک کردن آن اقدام نمایید.

قبل از لکه گیری، روی لکه را برس بکشید تا سطح لکه تمیز شود. سپس ماده حلال لکه را ابتدا روی قسمتی از آستری یا حاشیه آن امتحان کنید تا اگر آن مواد به بافت پارچه شما آسیب می رساند از آن استفاده ننمایید. بهتر است که لکه گیری از پشت پارچه انجام شود و از مالش دادن پرهیز شود چون براقیت و تازگی پارچه از دست خواهد رفت. همچنین بهتر است تا وقتی که لکه تازه است به پاک کردن آن اقدام نمایید.