98-pak-kardane-asar-baghimande-az-ax

پاک کردن اثر باقیمانده از عکس برگردان های قدیمی

در صورتیکه اثر مربوط به عکس برگردان های قدیمی بر روی اجسام شما باقیمانده است و از بین نمی رود به هیچ وجه از اجسام تیز مانند چاقو و کاردک استفاده ننمایید زیرا به وسیله شما آسیب می رساند اما برای از بین بردن آن می توانید دستمالی را به سرکه آغشته کرده و بر روی قسمت های باقیمانده عکس برگردان بمالید و اجازه دهید که در آن سرکه خیس بخورد، پس از مدتی خواهید دید که به راحتی پاک خواهد شد.