78-nokati-dar-khosoose-shostan-lebas-ba-machine

چند نکته در خصوص شستشوی لباس با ماشین لباسشویی

چند نکته در خصوص شستشوی لباس با ماشین لباسشویی
هنگام ریختن لباس در ماشین لباسشویی، جهت دستیابی به نتیجه بهتر و تمیز شدن بیستر لباس ها، توصیه می شود که قسمت های چرک مانند سر آستین و یقه و یا قسمت های لکه دار لباس ها را قبل از انداختن در ماشین لباسشویی شسته و لکه گیری نمایید.
برای شستن لباس هایی که خیلی چرک نیستند از برنامه های شستشوی کوتاه مدت استفاده نمایید تا در آب و برق صرفه جویی شود.
چنانچه قصد شستن لباس های حجیم مانند حوله های پوشیدنی را دارید، با توجه به اینکه حوله جذب کننده آب می باشد، بهتر است که لباس کمتری در ماشین بریزید تا هم لباس ها تمیزتر شود و هم به موتور ماشین لباسشویی فشار وارد نشود.