توضیح بیشتر
نرم كننده حوله و لباس آروماسافت
-آروماتراپی به رایحه های آرامبخشی گفته میشود که با تحریک بخشی از مغز یادآوری احساسات و خاطرات را بر عهده دارند.
-نرم کننده آروماسافت سافتلن حاوی اسانس آروماتراپی و اسانس کپسوله
-قابلیت نرم کنندگی و ایجاد لطافت در البسه، حوله و ملحفه
-حاوی رایحه خوش و دلپذیر آروماتراپی و اسانس کپسوله جهت ماندگاری و قدرت انتشار طولانی مدت
-ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان و دلپذیر
-غلظت مناسب جهت نرم کنندگی بیشتر البسه
نرم كننده حوله و لباس آروماسافت
توضیح بیشتر
https://www.softlan.com/wp-content/uploads/2018/07/3365.png
https://www.softlan.com/wp-content/uploads/2018/07/3363.png
https://www.softlan.com/wp-content/uploads/2018/07/3364.png
fa
نرم-کننده-البسه
نرم-کننده-البسه
0
0