چند نکته برای شستن لباس‌های مشکی و جلوگیری از بور شدن آن

به طور معمول، لباس‌های مشکی و تیره بعد از چند بار شستشو رنگ خود را از دست خواهند داد. بدین ترتیب، جلوه آن‌ها از بین خواهد رفت. در این بخش، سافتلن قصد دارد چند نکته برای حفظ رنگ لباس‌های تیره و چند راه‌ حل جهت پیشگیری از بور شدن لباس‌های تیره به شما ارائه دهد. برای همه ما...