لوگو سافتلن طلایی 2x

اسامی برندگان مسابقه ‌BTL شب یلدا

ردیف نام نام خانوادگی جنسیت سن شهر
۱ ملینا گرشاسبی زن 20 تهران
۲ منصور کولیوند مرد 36 البرز کرج
۳ رضا محمدزاده مرد 38 تهران
۴ عرفان تشویقی مرد 26 تهران
۵ مرتضی مرتضیوی مرد 34 تهران
۶ مهدی نجاری بالاجاده مرد 41 تهران
۷ مارگیریت اده زن 34 تهران
۸ احمد افرادی مرد 39 تهران
۹ حامد ابوترابی مرد 37 تهران
۱۰ بهاره افشار نیا زن 30 تهران
۱۱ داود شعبانی رهبر مرد 42 تهران
۱۲ مجتبی جلالی مرد 36 تهران
۱۳ علیرضا سالبی مرد 25 تهران
۱۴ مانی یعقوبیان مرد 17 تهران
۱۵ مهیار مشهدبان مرد 17 تهران
۱۶ ماکان برادران مرد 17 تهران
۱۷ معصومه حسین پور زن 39 کرج
۱۸ علی اکبر رجب پور هدشی مرد 29 تهران
۱۹ زهرا براتی زن 46 تهران
۲۰ فریال ضرابی زن 38 تهران
۲۱ کتایون مظهری زن 38 تهران
۲۲ الهام شوقی نیا زن 39 کاشان
۲۳ زهرا کمالی زن 41 تهران
۲۴ علیرضا رحیمی نژاد مرد 39 تهران